Akcja stanowi część własności spółki. W związku z tym, kupując udział stajesz się właścicielem części przedsiębiorstwa. Istnieją dwa główne rodzaje akcji: akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane. Akcjonariusze zwykli mają prawo do głosowania nad ważnymi decyzjami spółki, takimi jak decyzja o połączeniu lub nie z inną spółką oraz do otrzymania dywidendy określonej przez zarząd. Akcjonariusze uprzywilejowani zazwyczaj nie mają prawa głosu, ale otrzymują minimalną dywidendę. Akcje mogą być kupowane lub sprzedawane, zazwyczaj, ale nie zawsze w ramach giełdy papierów wartościowych.

Dlatego nawet jeśli kupujesz dużo akcji na giełdzie, możesz nie mieć prawa głosu lub znaczącego wpływu na decyzje spółki, w zależności od rodzaju akcji. Inwestowanie w akcje jest jak inwestowanie w firmę, która jest twoja. Musisz być tego świadomy (choć bez żadnych obowiązków), musisz przeanalizować jej rentowność. W związku z tym trzeba znać i rozumieć biznes, a tym samym łatwiej będzie zdecydować, w jakie działania zainwestować. Kiedy kupujemy akcje, otrzymujemy tytuł własności. Nie gwarantuje to jednak stałego zysku. Zysk ten będzie wynikał z zysków wypracowanych w określonym czasie i zostanie rozdzielony pomiędzy wszystkich właścicieli udziałów.

Jak zredukować stratę wartości samochodu

Dlaczego akcje są sprzedawane?

Spółki są notowane na giełdzie w celu pozyskania finansowania na inwestycje w nowe projekty lub spłaty zadłużenia. Przedsiębiorcy mogą woleć, aby ludzie dostarczyli ten kapitał i stali się częścią własności firmy. Dlatego też emitują oni akcje i wprowadzają je do obrotu na jakimś rynku regulowanym. Zaletą jest to, że zmusza to spółki do upublicznienia swoich sprawozdań finansowych, tak aby potencjalni inwestorzy, jak i akcjonariusze mogli zapoznać się z tymi informacjami w celu wyceny spółki. Korzyścią dla spółek jest to, że dzięki notowaniu na giełdzie są one bardziej widoczne dla dużych inwestorów, ale mają również większy prestiż. Klienci mają natomiast większą gwarancję przejrzystości i wypłacalności.